Tuesday, May 28, 2024
   
Text Size
Login Beta v3.0
Romanian English French German Greek Hungarian Italian Russian Spanish Turkish

Infrastructure

Infrastructure description and endowment: ERRIS

On 28 September 2010 was signed the financing contract for the project: RDI DEVELOPMENT - MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC AND TECHNOLOGIC RESEARCH INSTITUTE. Contract No. 250/28.09.2010

Through this infrastructure project, was built a Research Institute with 20 laboratories (36 new created spaces) in the Universities Campus. This buiding is equipped at the highest level in renewable energy field and also in the inovative products and processes field. Activity inside the new infrastructure is focused on new materials development, devices and systems with applicability in renewable energy production and their further integration into buildings for increasing the energy efficiency and reducing consumption of raw materials and fuels.

For more informations please visit the project website: http://916.icstm.ro

Laboratories:
A01 CENTRU DE DISEMINARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC CENTER FOR DISSEMINATION AND TECHNOLOGICAL TRANSFER
A23 SISTEME AUTONOME ŞI MANAGEMENT ENERGETIC. DEPARTAMENTUL IT&C  AUTONOMOUS SYSTEMS AND ENERGY MANAGEMENT. IT&C DEPARTMENT
A24 CENTRU DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE INFORMATION AND DOCUMENTATION CENTER
B01 SISTEME MECANICE ŞI AUTOMATIZĂRI UTILIZATE ÎN SISTEME REGENERABILE DE ENERGIE MECHANICAL SYSTEMS AND AUTOMATION USED IN RENEWABLE ENERGY SYSTEMS
B02 CELULE FOTOVOLTAICE. TESTARE ŞI CARACTERIZARE. CARACTERIZAREA FIZICĂ ŞI STRUCTURALĂ A MATERIEI PHOTOVOLTAIC CELLS. TESTING AND CHARACTERIZATION. PHYSICAL AND STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF THE MATTER
B04 MODULE FOTOVOLTAICE. PROTOTIPARE, TESTARE ȘI CARACTERIZARE PHOTOVOLTAIC MODULES. PROTOTYPING, TESTING AND CHARACTERIZATION
B05 PROTOTIPARE ȘI ECO-DESIGN ÎN SISTEME REGENERABILE DE ENERGIE PROTOTYPING AND ECO-DESIGN IN RENEWABLE ENERGY SYSTEMS
B11 PROIECTARE, MODELARE ŞI SIMULARE ÎN SISTEME REGENERABILE DE ENERGIE DESIGN, MODELING AND SIMULATION IN RENEWABLE ENERGY SYSTEMS
B12 SISTEME ELECTRICE ŞI ELECTRONICE UTILIZATE ÎN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE ELECTRICAL AND ELECTRONIC SYSTEMS USED IN RENEWABLE ENERGY SOURCES
B13 TEHNOLOGII SOFTWARE ÎN PROIECTAREA SISTEMELOR REGENERABILE DE ENERGIE SOFTWARE TECHNOLOGIES IN THE DESIGN OF RENEWABLE ENERGY SYSTEMS
B14 CENTRUL DE CERCETARE “ȘTIINȚE APLICATE ȘI TEHNOLOGII MODERNE” APPLIED SCIENCES AND MODERN TECHNOLOGIES RESEARCH CENTER
B15 CENTRUL DE CERCETARE ȘI EXPERTIZARE A RESURSELOR NATURALE ȘI MEDIULUI NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL RESEARCH AND EXPERTISE CENTER
B16 CENTRUL DE CERCETARE “ȘCOALA ACADEMICĂ DE ȘTIINȚA MATERIALELOR” CENTRUL DE CERCETARE „NANOMATERIALE PENTRU MICROSISTEME MECANICE” RESEARCH CENTER "ACADEMIC SCHOOL OF MATERIALS SCIENCE" RESEARCH CENTER "NANOMATERIALS FOR MECHANICAL MICROSYSTEMS"
B21 CARACTERIZAREA FIZICĂ ȘI STRUCTURALĂ  A MATERIEI PHYSICAL AND STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF MATTER
B22 SISTEME ELECTRICE ŞI ELECTRONICE UTILIZATE ÎN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE ELECTRICAL AND ELECTRONIC SYSTEMS USED IN RENEWABLE ENERGY SOURCES
B23 CONVERSIA ENERGIEI ÎN SISTEME CONECTATE LA REŢEA ENERGY CONVERSION IN SYSTEMS CONNECTED TO THE NETWORK
B24 SISTEME PENTRU GESTIUNEA ENERGIEI DISTRIBUITĂ ÎN REŢELE INTELIGENTE SYSTEMS FOR THE MANAGEMENT OF DISTRIBUTED ENERGY IN SMART NETWORKS
B25 EFICIENŢĂ ŞI SIGURANŢĂ ENERGETICĂ. TEHNOLOGII SOFTWARE ÎN PROIECTAREA SISTEMELOR REGENERABILE DE ENERGIE. MANAGEMENTUL ŞI ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SISTEMELOR REGENERABILE DE ENERGIE ENERGY EFFICIENCY AND SECURITY. SOFTWARE TECHNOLOGIES IN THE DESIGN OF RENEWABLE ENERGY SYSTEMS. MANAGEMENT AND ECONOMIC-FINANCIAL ANALYSIS OF RENEWABLE ENERGY SYSTEMS
B26 INTEGRARE SISTEME REGENERABILE DE ENERGIE ÎN CLĂDIRI. SISTEME AUTONOME ŞI MANAGEMENT ENERGETIC INTEGRATION OF RENEWABLE ENERGY SYSTEMS IN BUILDINGS. AUTONOMOUS SYSTEMS AND ENERGY MANAGEMENT
C01 MONITORIZAREA CALITĂŢII MEDIULUI ENVIRONMENTAL QUALITY MONITORING
C02 CENTRU PENTRU PARTENERIAT ȘTIINȚIFIC CU AGENȚI ECONOMICI DIN MEDIUL PRIVAT CENTER FOR SCIENTIFIC PARTNERSHIP WITH ECONOMIC AGENTS FROM THE PRIVATE ENVIRONMENT
C03 TIPOGRAFIE. DISEMINARE SI MULTIMEDIA TYPOGRAPHY. DISSEMINATION AND MULTIMEDIA
C04 CARACTERIZAREA FIZICĂ ȘI STRUCTURALĂ A MATERIEI - LASER PHYSICAL AND STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF MATTER - LASER
C06 PREPARARE ŞI PREGĂTIRE PROBE - CHIMIE SAMPLE PREPARATION AND PREPARATION - CHEMISTRY
C11 CENTRU DE DEZVOLTARE ŞI PROTOTIPARE CABLAJE IMPRIMATE PRINTED WIRING DEVELOPMENT AND PROTOTYPING CENTER
C12 CARACTERIZAREA FIZICĂ ŞI STRUCTURALĂ A MATERIEI - XRD PHYSICAL AND STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF THE MATTER - XRD
C13 MATERIALE UTILIZATE ÎN CONVERSIA ENERGIEI - DEPUNERI MATERIALS USED IN ENERGY CONVERSION - DEPOSITS
C14 MATERIALE UTILIZATE ÎN CONVERSIA ENERGIEI - INSPECTIE MATERIALS USED IN ENERGY CONVERSION - INSPECTION
C15 CARACTERIZAREA FIZICĂ ŞI STRUCTURALĂ A MATERIEI - CAMERA ALBA SEM PHYSICAL AND STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF MATTER - WHITE ROOM SEM
C16 BIOCOMBUSTIBILI. TEHNOLOGII NECONVENŢIONALE ÎN PROTECŢIA MEDIULUI BIOFUELS. UNCONVENTIONAL TECHNOLOGIES IN ENVIRONMENTAL PROTECTION
C21 SPECTROSCOPIE ȘI MICROSCOPIE SPECTROSCOPY AND MICROSCOPY
C22 CARACTERIZAREA FIZICĂ ȘI STRUCTURALĂ A MATERIEI - QCM PHYSICAL AND STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF MATTER - QCM
C24 MATERIALE UTILIZATE ÎN CONVERSIA ENERGIEI - TRATAMENTE TERMICE MATERIALS USED IN ENERGY CONVERSION - THERMAL TREATMENTS
C25 CARACTERIZAREA FIZICĂ ŞI STRUCTURALĂ A MATERIEI - CAMERA ALBA ICP-MS PHYSICAL AND STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF MATTER - WHITE CHAMBER ICP-MS
C26 PREPARARE ŞI PREGĂTIRE PROBE - MATERIALE SAMPLE PREPARATION AND PREPARATION - MATERIALS

Infrastructure